Enkelt grep med en gammel TV ga lavere strømregning for Byporten

Ved å tilgjengeliggjøre data som allerede lå i husets systemer, kunne Byportens driftsteknikere gjøre tiltak som kuttet strømregningen.

– Byporten er ikke bare et kjøpesenter. Vi har også et hotell og flere kontorlokaler, sier Bjarte Bratten, rådgiver vedlikehold, KLP Eiendom.

Dette gjør bygget mer komplisert å optimalisere rent energimessig. På dagtid er det full fart i butikkene med tusenvis av gjester som trafikkerer gjennom bygget. Kontorene skal ha frisk luft gjennom hele arbeidsdagen og hotellet er aller mest i bruk på kveldstid - med gjester som selvsagt overnatter.

– Vi har store svingninger i energiforbruket gjennom døgnet, kan Bratten fortelle.

TILGJENGELIG: – Det handler om å gjøre informasjon energiforbruk tilgjengelig. Nå er husets energiforbruk blitt et tema over morgenkaffen, forteller Joakim Steine Røysi, driftsteknikker i KLP Eiendom.

KLP EiendommagasinFor fremtiden › Enkelt grep med en gammel TV ga lavere strømregning for Byporten

Del denne artikkelen:

Se video:

Slik får leietakerene på Byporten lavere strømregninger

Trengte realttids-data

For å kunne optimalisere energiforbruket best mulig, er det helt sentralt å ha innsikt i disse svingningene i realtid. Hele bygget er utrustet med sensorer som til enhver tid samler inn data fra hver minste krik og krok. Luftanlegg, strømmålere, fjernvarmeanlegg og temperaturmålere aggregerer informasjon gjennom hele døgnet. Men hvis ikke dataen er enkelt tilgjengeliggjort, kan heller ikke driftsteknikkerne agere på de.

– Vi skrudde TV-en opp på veggen og koblet opp en PC slik at vi fikk laget oss et skreddersydd dashboard som gir oss løpende detaljer fra hele byggets energibruk.
– Dette gjør at vi umiddelbart kan plukke opp avvik og gjøre tiltak og justeringer.
– Som igjen kan ha innvirkning på strømforbruket, og dermed også på kostnadene på bygget, forteller han.

Finjusterer ventilasjon og varme

– Vi prøver blant annet å fintune ventilasjonsanleggene våre, slik at vi bruker minst mulig energi, sier Thomas Eide, driftsleder i KLP Eiendom. Dermed må drifsteknikerne også følge nøye med på fjernvarmeanlegget, sett opp mot energien som forbrukes for å kjøle bygget.

Eksempelvis har driftsteamet plukket opp tilfeller der varmeanlegg har vært skrudd opp på samme tid som luftanlegget er stilt inn på kjøling. Da har man to systemer som jobber mot hverandre og mye energi sløses. For et stort bygg som Byporten, kan dette ha stor innvirkning.

– Vårt mål er å holde felleskostnader og energikostnader på et så lavt nivå som mulig sånn at det ikke påvirker våre leietagere unødig, avslutter Bjarte Bratten til.
Personal computer, Input device, Peripheral, Table, Desk

Dyrker grønnsaker midt på taket i Bjørvika

Les mer

Les også:

Jakter på energityver

Les mer