Jakter etter
energityver

Å redusere energiforbruket i næringsbygg er ikke bare bra for miljøet, men kan også føre til store besparelser for eierne og leietakerne.

– For å oppnå dette utfører vi i dag energieffektivitetsbefaringer i våre næringsbygg, hvor vi går gjennom ulike områder for å finne muligheter for å redusere energiforbruket, forteller vedlikeholdssjef Eivind Olav Husevåg i KLP Eiendom. 

Det er Grønn Byggalianse som oppfordrer medlemmene sine til å fange energityver i byggene sine på en jevnlig basis. Vi fikk være med Husevåg og driftsteamet i Lysaker Torg 35 på en slik befaring. KLP Eiendoms bygg, Lysaker Torg 35, har over 14 000 kvm med moderne kontorer med avanserte anlegg for ventilasjon, kjøling, varme, lys og vann - altså kan det gjemme seg energityver overalt.       Smile

PÅ JAKT: Etter en omfattende befaring i bygget blir all data gjennomgått av vedlikeholdssjef Eivind Olav Husevåg og vedlikeholdsrådgiver Bjarte Kristian Bratten i KLP Eiendom. (FOTO: Björn Audunn Blöndal, Pressworks)

KLP EiendommagasinFor fremtiden › Jakter etter energityver

Del denne artikkelen:

Se video:

Slik får leietakerene på Byporten lavere strømregninger

– En av de viktigste tingene vi ser på under befaringene er om automatikken fungerer som den skal, forteller vedlikeholdsrådgiver Bjarte Kristian Bratten mens han viser vei inn til ventilasjonsanlegget.

Automatiserte energityver

– Vi sjekker om automatiske systemer som styrer ventilasjon, belysning og annet fungerer som programmert og om de fysisk aktiveres til riktig tidspunkt. 

– Vi ser også på vannforbruket på eiendommen når den ikke er i bruk, og sjekker for eksempel om det er toaletter som renner eller annet som kan føre til unødvendig vannforbruk, sier Husevåg. Han påpeker at små lekkasjer som er vanskelig å oppdage, kan føre til et betydelig unødig vannforbruk over tid.

En annen viktig ting teamet ser på er om pumper og annet er avstengt når ventilasjonsanlegget er avstengt. I tillegg går de gjennom historisk energibruk ved hjelp av energioppfølgingssystemet (EOS-system), og ser etter muligheter for å redusere og endre energbruken .

– For å sikre at temperaturene er innenfor riktig område, bruker vi termografi-kamera og termometer. Vi går også en runde i lokaler til leietakere for å se om det står på apparater og lys som det ikke er behov for å benytte når det ikke er mennesker i bygget. Dette er hovedgrunnen til at vi gjør denne befaringen etter normal arbeidstid, sier Husevåg. 

Finner som regel tyver

Teamet gjennomgår også SD-anlegg for å se på historikk på drift og temperaturer, og ser på innstillingene på termostater hos leietakerne for å sikre at de er riktig innstilt for å oppnå riktig inneklima. SD-anlegg er en programvare som styrer automasjon av alle tekniske anlegg i et bygg.

Flash photography

– For å sikre at temperaturene er innenfor riktig område, bruker vi termografi-kamera og termometer.

PÅ JAKT: Det er mange kriker og kroker i tekniske rom i store bygg. Alt gjenomgåes nøye. (FOTO: Björn Audunn Blöndal, Pressworks)

– Gjennom befaringene finner vi også ting som må arbeides videre med eller funn som kan føre til endringer. For eksempel kan det være kaldt i sjakter for ventilasjon, og vi undersøker om det er mulig å isolere sjaktene slik at temperaturen på tilluft og avtrekk holder seg bedre, og man kan få bedre varmegjenvinning. 

– På slike befaringer finner vi som regel ett eller annet vi kan gjøre bedre. Dette henger sammen med vårt overordnede mål om å redusere energibruken i hele byggmassen til KLP Eiendom med 3 prosent årlig. Derfor er dette viktige tiltak å gjennomføre, sier Bratten. 

Ved å gjøre disse endringene, har det allerede blitt oppnådd positive resultater. Forbruket i 2019 av fjernvarme og elektrisitet var 3.104.000 kWt, mens det i 2022 var 2.934.000. Begge disse tallene er gradskorrigert, som betyr at de er justert for temperaturvariasjoner fra år til år. Målsetningen i 2023 er et forbruk på 2 826 000 kWt. Og det målet akter KLP Eiendom å nå, fastslår Bratten.