– Jeg sier raskt fra om det ikke skjer endringer

– Meningen med livet? Det er å redde verden det, sier Ingvild Mysen (24) og ler godt.

Selv om hun ler, er det mye som tyder på at hun faktisk mener det. Ingvild jobber nemlig som KLP Eiendoms rådgiver for bærekraft. Jobben består i å kartlegge klimagassutslipp i KLP Eiendoms mange bygg. Målet er å gjøre eiendomsporteføljen mer finne bærekraftig, forbedringspotensiale og sørge for at tiltak blir iverksatt og gjennomført.

Altså er hun allerede godt i gang med å redde verden.

– Jeg løper orientering og elsker topptur. Jeg har i praksis bodd i telt på fjellet i hele sommer. På vinteren går jeg mye på ski. Jeg elsker alt som har med naturen å gjøre. Jeg vokste opp i en friskusfamilie, sier hun.

Flash photography, Smile, Lip, Eyelash, Happy, Iris

OPPGITT: Ingvild Mysen vedgår at hun er oppgitt allerede. – Norge skal ha ned utslippene sine halvert til 2030. Og nå har vi klart 2,3 prosent, forteller bærekraftsrådgiveren. (Foto: Björn Audunn Blöndal/Pressworks)

Oppdraget med å redde verden startet med at hun søkte seg inn på Energi og Miljø på NTNU i Trondheim, som endte opp i en Master. Masteroppgaven skrev hun etter et internship i Statsbygg og temaet var energiforsyning av bygg.

– Jeg er veldig opptatt av det byggtekniske. Det er så mye innen miljø som ikke er konkret.
– Man regner på tall og fakta som ikke er forankret i noe. Jeg liker når alt er konkret. Når man kan regne faktiske tall. Innen bygg og energi så kan man det, sier hun.
– Jeg er helt avhengig av å forstå hvordan verden funker. Det er derfor jeg elsker å være ingeniør, sier hun og legger til at hun kommer fra en familie flust av ingeniører.

Stillingen til Ingvild er helt ny. Det vil si at det ikke finnes systemer og rutiner for kartleggingsjobben hun har foran seg. Så noe av det første hun skal foreta seg, er å utarbeide et felles system som gir oversikt over alle byggene.

– Dette synes jeg er spennende. Det er få steder man får lov til å forme sin egen arbeidshverdag på denne måten, sier hun.

– Samtidig så er det litt skummelt å komme til et sted hvor ingen har akkurat samme kompetanse. Jeg må jo stå for egen læring, og jeg må sette meg inn i mange andres fagfelt.

Det første Ingvild gjorde da hun begynte i KLP Eiendom var å ta seg en runde rundt i lokalet. Hun måtte finne folk hun kunne bli kjent med.

– Jeg er genuint interessert i å bli kjent med mennesker. Jeg har en tendens til å bli sosialansvarlig i alle sammenhenger jeg kommer i, sier hun.

People in nature, Hair, Nose, Smile, Skin, Head, Lip, Eyebrow, Shoulder, Eye

Hvordan er du som person?

– Jeg liker å være der det skjer, sier hun og innrømmer at hun er en over snittet sosial person.
– Jeg har allerede etterspurt en sosialkomite i KLP Eiendom. Så vi får se om den blir etablert, ler Ingvild.
Flash photography, Smile, Water, Human, Fun
– Kanskje jeg skal melde meg som sosial-ansvarlig, undrer hun seg.

Hvorfor er du kvalifisert til denne jobben?

– Er det lov til å si at jeg er smart? Jeg tar ting veldig lett. Jeg synes det er spennende å sette seg inn i nye ting. Jeg tror det er en egenskap som er veldig riktig å ha i en sånn jobb. Dette er jo også et fagfelt i rask endring og det er ting å sette seg inn i hele tiden.

Hva blir du oppgitt over om fem år?

– Jeg er oppgitt allerede. Norge skal ha ned utslippene sine halvert til 2030 (fra 1990). Og nå har vi klart 2,3 prosent. Sverige har klart 30 prosent. Og byggebransjen er langt fra de beste i bransje. Det er mye prat og lite handling, sier hun.

– Og dette kommer jeg nok fortsatt til å være oppgitt over om fem år.

Er du husets vaktbikkje?

– Jeg prøver alltid med en hyggelig approach først, sier hun og ler.

– Men jeg sier raskt fra om det ikke skjer endringer. Jeg er ikke særlig konfliktsky, legger hun til med et lurt smil.

People in nature, Flash photography, Smile, Hairstyle, Photograph, Plant, Botany, Leaf, Sunlight, Happy

NYSGJERRING: Ingvild Mysen elsker å sette seg inn i nye ting. – Det tror jeg er en viktig egenskap i en sånn jobb, forteller hun. (Foto: Björn Audunn Blöndal/Pressworks)